نوشته‌ها

بررسی وضعیت تکنیکالی این نماد انفورماتیکی

رانفور در  قیمت ۲۰۱۰ تومان در آستانه تشکیل صف فروش می باشد.

در صورتی که در محدوده‌ی حمایتی ۱۹۶۷ الی ۲۰۰۰ ریال حمایت شود هدف کوتاه مدت سهم ۲۱۷۰ تومان خواهد بود.
اما در صورت اصلاح مججد تا محدوده‌ی ۱۸۸۸ الی ۱۹۰۰ تومان افت قیمتی و سپس به سمت ۲۲۴۵ تومان حرکت خواهد کرد.