نوشته‌ها

این سهم پر پتانسیل تا کجا رشد خواهد کرد؟

این سهم پس از رشدی که در سال گذشته داشته اکنون مدت هاست در محدوده ی خنثی نوسان میکند و محدوده ی حرکتی فعلی سهم ۴۳۰ الی ۵۱۰ تومان می باشد. در صورتی که حمایت ۴۳۰ تومان را به سمت پایین نشکند می توان نسبت به رشد سهم تا ۵۱۰ تومان امیدوار بود. بنابراین تحرکات سهم را زیر نظر داشته باشید و در صورت اقبال و افزایش تقاضا نسبت به خرید اقدام کنید. حد ضرر ۴۱۵ تومان است

1 2