نوشته‌ها

این نماد انفورماتیکی را در واچ لیست خود داشته باشید

#رکیش رکیش پس از رشدی که در یک ماه اخیر داشت وارد فاز اصلاحی شده و در قیمت ۴۸۰ تومان قرار دارد. سیگنال خرید سهم را قبل از شروع موج صعودی در قیمت ۴۰۰ تومان دادیم و بازده خوبی را به سهامداران خود داد. در شرایط فعلی سهم دارای حمایت مهمی در قیمت ۴۶۰ تومان […]