نوشته‌ها

سیگنال خرید این نماد با ۳ هدف قیمتی جذاب

زمگسا
همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید زمگسا در یک کانال صعودی بلند مدت در حرکت است و کف کانال در قیمت ۷۶۰ تومان می باشد. توجه داشته باشید در صورتی که تمایل به خرید این سهم را دارید محدوده‌ی ۸۰۰ تومان برای خرید مناسب می باشد. اهداف قیمتی سهم ۸۴۶، ۸۷۲ ، ۸۹۰ و هم چنین سقف کانال که هدف میان مدت نیز می باشد ۱۰۵۰ تومان می باشد. ۷۹۰ تومان نیز حد ضرر می باشد. همچنین RSI  , MACD   سهم شرایط مناسبی را نشان می دهد. در صورتی که سهم اصلاح قیمتی داشته باشد (حد ضرر خود را به سمت پایی بشکند ) می توانید در قیمت ۷۶۵ تومان و با حد ضزز ۷۶۰ و اهداف گفته شده اقدام به خرید کنید.

photo_2016-10-15_10-00-30