نوشته‌ها

از این نماد دامپروری نوسان جذاب بگیرید

همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید این سهم پس از رشدی که در یکی دو ماه اخیر داشته است وارد فاز اصلاح شده و اکنون در قیمت ۴۱۸ تومان دارای حمایت خوبی می باشد. در صورتی که در این قیمت پر تقاضا باشد هدف پیش روی آن ۴۷۰ تومان خواهد بود و ممکن است مجدد اصلاح داشته باشد. که در این صورت توصیه می شود اگر قصد خرید سهم را دارید با دید کوتاه مدت محدوده‌ی ۴۲۰ الی ۴۷۰ تومان را برای نوسان گیری در نظر داشته باشید و زمانی که اصلاح ان تمام شد مجدد در قیمت ۳۷۰ تومان با رعایت حد ضرر ۳۵۰ تومان نسبت به خرید اقدام کنید. حد ضرر برای خرید در قیمت های فعلی ۴۰۰ تومان می باشد. در صورتی که این محدوده را به سمت پایین بشکند تا ۳۷۰ و ۳۵۰ تومان اصلاح قیمتی خواهد داشت.

رید