نوشته‌ها

چند نکته از تعدیل سود ۲۲ درصدی سال ۹۶ از این نماد سیمانی

#سیمان داراب
چند نکته از تعدیل سود ۲۲ درصدی سود سال ۹۶
سیمان داراب برای هر سهم در سال ۹۶ سود ۱۴۱ ریالی پیش بینی کرد که نسبت به سود ۱۱۶ ریالی سال ۹۵ افزایش ۲۲ درصدی در پیش بینی سود را نشان می دهد.
نکته اول در این پیش بینی بهبود کیفیت سود این شرکت سیمانی است که عمدتا ناشی از افزایش درآمدهای عملیاتی و کاهش سودهای غیر عملیاتی نسبت به سال ۹۵ بوده است. سیمان داراب فروش سال ۹۶ را ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است که نسبت به پیش بینی سال ۹۵ که ۸۰ میلیارد تومان بوده است افزایش ۲۴ درصدی نشان میدهد. همچنین سودهای غیر عملیاتی که در سل ۹۵ ، حدود ۵۰ درصد سود خالص را تشکیل میدادند در سال ۹۶ به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است که نشان از کیفیت بهتر سود دارد.
این در حالیست که با بررسی مفروضات پیش بینی سود درمی یابیم که داراب تا حدی سود خود را محافظه کارانه نیز براورد کرده است زیرا افزایش فروش شرکت ناشی از افزایش حجم تولید (و نه افزایش نرخ ) بوده است.شرکت سیمان فله و پاکتی تیپ ۲ را به ترتیب با ۲۹ و ۲۷ درصد رشد تولید برای سال آینده در نظر گرفته است و این درحالیست که هیچ گونه افزایش نرخی را برای فروش این محصولات متصور نبوده است. لازم به ذکر است که سیمان تیپ ۲ ( فله و پاکتی) حدود ۸۳ درصد از کل فروش سیمان داراب را تشکیل میدهد. در صورت تعدیل نرخ سیمان در سال ۹۶ سیمان داراب با توجه به مفروضات فعلی تولید خود قطعا با تعدیل سود هر سهم مواجه خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه نیز برای مارل ۱۲ درصد و برای خاک رس ۲۹ درصد رشد داده شده است و تنها قیمت آهک با ۱۸ درصد کاهش در نظر گرفته شده است.
هزینه های مالی نیز با کاهش ۲۹ درصدی از ۲۳ میلیارد ریال به ۱۶ میلیارد ریال رسیده است که بازهم باعث افزایش سود شرکت شده است.
در مجموع وضعیت بودجه ارایه شده محافظه کارانه و تا حدودی کم ریسک است و تنها ریسک شرکت عدم توان افزایش تولید و فروش سیمان میتواند باشد که در صورت عدم تحقق میزان رشد در نظر گرفته شده برای تولید و فروش، بودجه ۹۶ را ممکن است با چالشهایی مواجه کند.