نوشته‌ها

سه سهم کوتاه مدت و میان مدتی+اهداف قیمتی

سه سهم کوتاه مدت و میان مدتی+اهداف قیمتی

 

غمارگ : این سهم در پایان موج اصلاحی ۲ قراردارد و انتظار میرود موج ۳ بزرگ را شروع کند. در حال حاضر سهم در محدوده ۴۵۰ تومان با مقاومت سختی روبروست اما توجه داشته باشید که با عبور از ۴۵۰ تومان امکان تشکیل الگوی پرچم افزایشی با هدف ۶۸۰ تومان در سهم فراهم می شود. این هدف میان مدت سهم می باشد. اهداف کوتاه مدت ۴۸۰ و اهداف میان مدت ۵۲۰ و ۵۶۰ تومان می باشند. حد ضرر در ۳۷۰ تومان قرار دارد و بهترین نقطه ورود سهم محدوده ۴۱۵-۴۳۰ می باشد. سهم هم اکنون در محدوده ۴۳۶ تومان در حال معامله می باشد. وضعیت سهم با ریسک کم و متوسط می باشد.

تکنو :  حمایت بسیار قوی در ۱۷۰-۱۷۵ تومان دارد و انتظار داریم سهم با برخورد به این محدوده ابتدا به ۱۸۷ و سپس به محدوده ۲۰۰ تومان حرکت کند. این دو هدف، کوتاه مدت و میان مدت هستند. سهم با ریسک متوسط و بالا ارزیابی می شود.

کگل: در ۲۱۰-۲۱۵ تومان حمایت قوی در پیش دارد و احتمال بازگشت از این نقطه به سمت ۲۳۰-۲۳۵ تومان در کوتاه مدت وجود دارد. ریسک سهم کم و متوسط ارزیابی می شود و مناسب افرادی با این درجه ریسک پذیری می باشد. حد ضرر در ۲۰۰ تومان واقع شده است

دو نقطه توقف ریزش سایپا

دو نقطه توقف ریزش سایپا

 در نماد سایپا شاهد رسیدن سهم به دامنه منفی ۴ هستیم. توجه داشته باشید که سایپا دو حمایت قوی در ۱۵۰ و ۱۴۰ تومان دارد. بنابراین در فروش سهام خود این دو حمایت را مد نظر داشته باشید. محدوده ۱۳۵ تومان حد کف قیمتی سهم می باشد.

از این نماد بازدهی فوق العاده بدست آورید

در نماد پاسا شاهد شکل گیری الگوی مثلث صعودی با هدف ۲۴۰ تومان هستیم که این هدف منطبق با خط مقاومت میانی سهم نیز می باشد. توجه داشته باشید که ورود به سهم منوط به عبور از ۱۹۵ تومان می باشد. کم ریسک ها میتوانند منتظر عبور از این محدوده باشند و افرادی که ریسک پذیری بیشتری دارند میتوانند در نقطه ورود ۱۸۰-۱۸۵ تومان وارد سهم شوند. که حمایت مهم سهم محسوب میشود. در عرض کمتر از یک ماه انتظار افرازیش شدید حجم معاملات و عبور سهم به سمت محدوده یاد شده را داریم. هدف فوق در بازه ۳-۵ ماهه قابل دستیابی خواهد بود. حد ضرر در ۱۷۵ تومان می باشد.


برای مشاهده بهتر تصویر روی آن کلیک کنید!

پاسا