نوشته‌ها

سه سهم کوتاه مدت و میان مدتی+اهداف قیمتی

سه سهم کوتاه مدت و میان مدتی+اهداف قیمتی

 

غمارگ : این سهم در پایان موج اصلاحی ۲ قراردارد و انتظار میرود موج ۳ بزرگ را شروع کند. در حال حاضر سهم در محدوده ۴۵۰ تومان با مقاومت سختی روبروست اما توجه داشته باشید که با عبور از ۴۵۰ تومان امکان تشکیل الگوی پرچم افزایشی با هدف ۶۸۰ تومان در سهم فراهم می شود. این هدف میان مدت سهم می باشد. اهداف کوتاه مدت ۴۸۰ و اهداف میان مدت ۵۲۰ و ۵۶۰ تومان می باشند. حد ضرر در ۳۷۰ تومان قرار دارد و بهترین نقطه ورود سهم محدوده ۴۱۵-۴۳۰ می باشد. سهم هم اکنون در محدوده ۴۳۶ تومان در حال معامله می باشد. وضعیت سهم با ریسک کم و متوسط می باشد.

تکنو :  حمایت بسیار قوی در ۱۷۰-۱۷۵ تومان دارد و انتظار داریم سهم با برخورد به این محدوده ابتدا به ۱۸۷ و سپس به محدوده ۲۰۰ تومان حرکت کند. این دو هدف، کوتاه مدت و میان مدت هستند. سهم با ریسک متوسط و بالا ارزیابی می شود.

کگل: در ۲۱۰-۲۱۵ تومان حمایت قوی در پیش دارد و احتمال بازگشت از این نقطه به سمت ۲۳۰-۲۳۵ تومان در کوتاه مدت وجود دارد. ریسک سهم کم و متوسط ارزیابی می شود و مناسب افرادی با این درجه ریسک پذیری می باشد. حد ضرر در ۲۰۰ تومان واقع شده است