نوشته‌ها

سه سهم کوتاه مدت و میان مدتی+اهداف قیمتی

سه سهم کوتاه مدت و میان مدتی+اهداف قیمتی

 

غمارگ : این سهم در پایان موج اصلاحی ۲ قراردارد و انتظار میرود موج ۳ بزرگ را شروع کند. در حال حاضر سهم در محدوده ۴۵۰ تومان با مقاومت سختی روبروست اما توجه داشته باشید که با عبور از ۴۵۰ تومان امکان تشکیل الگوی پرچم افزایشی با هدف ۶۸۰ تومان در سهم فراهم می شود. این هدف میان مدت سهم می باشد. اهداف کوتاه مدت ۴۸۰ و اهداف میان مدت ۵۲۰ و ۵۶۰ تومان می باشند. حد ضرر در ۳۷۰ تومان قرار دارد و بهترین نقطه ورود سهم محدوده ۴۱۵-۴۳۰ می باشد. سهم هم اکنون در محدوده ۴۳۶ تومان در حال معامله می باشد. وضعیت سهم با ریسک کم و متوسط می باشد.

تکنو :  حمایت بسیار قوی در ۱۷۰-۱۷۵ تومان دارد و انتظار داریم سهم با برخورد به این محدوده ابتدا به ۱۸۷ و سپس به محدوده ۲۰۰ تومان حرکت کند. این دو هدف، کوتاه مدت و میان مدت هستند. سهم با ریسک متوسط و بالا ارزیابی می شود.

کگل: در ۲۱۰-۲۱۵ تومان حمایت قوی در پیش دارد و احتمال بازگشت از این نقطه به سمت ۲۳۰-۲۳۵ تومان در کوتاه مدت وجود دارد. ریسک سهم کم و متوسط ارزیابی می شود و مناسب افرادی با این درجه ریسک پذیری می باشد. حد ضرر در ۲۰۰ تومان واقع شده است

سبد سهام و سیگنال خرید کم ریسک

سبد سهام  و سیگنال خرید کم ریسک

 

این سه سهم را قبلا نیز در سیگنالهای خود معرفی کرده بودیم اما در حال حاضر به شرایط ایده آلی برای خرید نزدیک شده اند. هر سه سهم مناسب افراد کم ریسک و با ریسک متوسط می باشد  سبدی با رویکرد کوتاه مدت تا میان مدت ( حد اکثر سه ماه) تلقی می شود.

سرمایه گذاری سپه: بهترین محدوده خرید در ۱۲۰-۱۲۵ تومان واقع شده است. هدف اول ۱۴۲ تومان و هدف دوم در محدوده ۱۷۸ تومان قرار دارد. حد ضرر در ۱۱۵ تومان قرار دارد

کرمان: خرید این سهم در محدوده ۸۷۵-۸۹۵ تومان کم ریسک تلقی می شود. بنابراین در صورت منفی شدن این سهم میتوانید با در نظر گرفتن حد ضرر ۸۴۰ تومانی وارد سهم شوید. هدف اول سهم محدوده ۱۰۰۰ تومان و هدف بلند مدت آن ۱۳۰۰ تومان می باشد

ومعادن: هفته پیش در ۱۳۵ تومان این سهم را معرفی کردیم که تا محدوده ۱۴۸ نوسان کرد. اکنون دوباره میتوانید این سهم را در محدوده ۱۳۵ تومان خریداری کنید. هدف اول سهم ۱۵۵ و در صورت شکست آن به سمت ۱۷۰ تومان در حرکت خواهد بود.

سبدها و سیگنالهای قبلی بانک دی و فباهنر و وبانک ، ثتران همچنان معتبر می باشد.