نوشته‌ها

وضعیت تکنیکالی سبد پرطرفدار بانکی

وضعیت تکنیکالی نمادهای پرطرفدار بانکی

نمادهای بانکی هم اکنون بر روی حمایتهای خود قرار دارند و انتظار می رود بعد از یک رکود طولانی آرام آرام شاهد افزایش حجم و بهبود معاملات خود باشند. در ادامه نگاهی به وضعیت نمادهای این گروه داریم در صورتیکه قصد سرمایه گذاری در نمادهای بانکی را دارید تنها یکی از سهام مورد نظر را انتخاب کنید و بیش از ۲۵ درصد از سبد خود را نیز به این گروه اختصاص ندهید.
وبملت :
حمایت اول ۲۱۵ تومان
حمایت دوم ۲۰۲ تومان- حد ضرر
هدف اول: ۲۲۸ تومان
هدف دوم و میان مدت: ۲۵۷ تومان

وپاسار

قیمت فعلی :  ۱۱۶ تومان
حمایت اول ۱۱۰ تومان
هدف اول قیمتی: محدوده ۱۲۵ تومان- در صورت بازگشت قیمتی در کوتاه مدت
هدف دوم قیمتی:  تومان در میان مدت ۱۵۴ تومان- هدف میان مدت

وپارس : حمایت مهم و حد ضرر در ۱۰۰ تومان
هدف اول قیمتی محدوده ۱۳۵ تومان
قیمت فعلی سهم ۱۱۸ تومان

وبصادر : حمایت اول: ۹۴ تومان
حمایت دوم ۸۶ تومان ( حد ضرر)
هدف اول ۱۰۶ تومان
 هدف دوم ۱۲۰ تومان – میان مدت

وتجارت: حمایت اول ۱۰۰ تومان
حمایت دوم ۹۲ تومان ( حد ضرر)
هدف اول ۱۱۵ تومان
هدف دوم ( مان مدت): ۱۳۰ تومان
سهم در کوتاه مدت شاید باز هم اصلاح کوچکی داشته باشد

دی : حمایت مهم در ۱۳۵ تومان ( ممکن است تنها یک تاچ کوچک داشته ابشد)
هدف اول: ۱۵۰ تومان
هدف دوم ۱۶۸ تومان
حد ضرر ۱۱۹ تومان

بانک دی بانک صادرات بانک تجارت بانک پاسارگاد بانک صادرات بانک ملت

سبد سهام ۸ سهمی با بازدهی فوق العاده

بانک ملت: خرید در محدوده ۲۱۰-۲۲۰ تومان با هدف ۲۴۵ و ۲۶۰ تومان. این سهم فوق العاده کم ریسک می باشد و برای افرادی که با دید مجامع قصد خرید سهم دارند بسیار مناسب می باشد.

وپارس: خرید اولین پله در محدوده ۱۲۵-۱۳۰ با هدف ۱۶۰ تومان در فاصله زیر سه ماه و ۱۹۵ تومان در میان مدت. وپارس سهم کم ریسکی می باشد و حد ضرر آن در ۱۱۸ تومان قرار دارد.

کماسه: این سهم در ۱۸۰ تومان معرفی شد و هدف ۲۰۰ تومانی برآوردی را نیز ثبت کرد. در حال حاضر سهم در حال پول بک به خط روند شکسته شده می باشد.بهترین محدوده خرید در ۱۹۰ تومان قرار دارد. هدف سهم ۲۲۰ و ۲۴۵ می باشد. حد ضرر در ۱۸۰ تومان واقع شده است.

شکلر: این نماد را به خوبی زیر نظر داشته باشید. در صورتیکه با قدرت از مقاومت بسیار معتبر ۳۰۰ تومان عبور نماید ابتدا به ۳۵۰ تومان خواهد رسید. و در میان مدت می تواند به هدف ۴۰۰ و ۴۵۰ تومانی نیز برسد. سهم پر ریسک می باشد. حد ضرر در ۲۸۵ تومان قرار دارد.

وبوعلی: این سهم تنها برای نوسانگیران مناسب می باشد. منتظر خرید این سهم در محدوده ۱۴۰-۱۴۵ باشید و آماده فروش آن در کوتاه مدت در محدوده ۱۶۰-۱۶۵ تومان بمانید. در صورت شکست ۱۶۵ تومان اهداف بالایی خواهد داشت اما اینکار برای این سهم بسیار دشوار خواهد بود

فمراد: سقف کانال خود در ۲۷۵ تومان را شکسته است و در حال حاضر در حال پول بک به آن می باشد. خرید در محدوده ۲۷۰-۲۸۰ تومان با حد ضرر ۲۷۰ تومان برای افراد پر ریسک مناسب می باشد. هدف سهم در محدوده ۳۲۰-۳۳۰ تومان می باشد که در یک دوره ۲ ماهه قابل دستیابی خواهد بود. سهم در حال حاضر در دامنه منفی در محدوده ۲۸۰ تومان در حال معامله می باشد.

کتوکا : این سهم نیز به خوبی سقف کانال خود را شکسته و به آن پول بک کرده است.  هدف اول کتوکا ۶۰۰ و  در میان مدت هدف ۶۵۰ تومانی را پیش رو دارد که در یک دوره ۳ ماهه و به شرط عبور موفق از ۶۰۰ تومان  قابل دستیابی می باشد. بهترین محدوده خرید کتوکا در دامنه ۵۱۰-۵۳۰ می باشد. حد ضرر در ۵۰۰ تومان قرار دارد.

مفاخر:خط روند نزولی خود را شکسته است و باید آماده بود به زودی به سمت ۴۴۰ تومان حرکت کند.حد ضرر در ۳۶۵ تومان قرار دارد.