نوشته‌ها

64-231x300

سبد پیشنهادی سهام با بازدهی جذاب – معرفی سهامی در بهترین نقطه خرید

%d8%b3%d8%a8%d8%af-19-%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86

آپدیت سبد تاریخ ۱ آذر :

تحلیل نمادهای فخوز ، شبریز، کپرو و تکشا همچنان معتبر میباشد.

در ارتباط با رکیش : محدوده‌ی پیشنهادی مناسب برای خرید ۳۵۰ تومان میباشد. حد ضر نیز در قیمت ۳۰۰ تومان واقع شده است. اهداف قیمتی سهم نیز ۴۲۰، ۴۳۰ و ۴۶۰ تومان میباشد.

کفپارس : در صورتی که محدوده‌ی ۶۸۰ تومان را به سمت پایین بشکند تا سطح ۶۰۰ تومان و سپس ۵۷۰ تومان ریزش قیمتی خواهد داشت.