نوشته‌ها

سیگنال خریدی برای نوسانگیری

سیگنال خریدی برای نوسانگیری

در بانک دی، شاهد افزایش محسوس حجم معاملات نماد در محدوده حمایتی سهم هستیم. سهم در محدوده منفی ۱۵۴-۱۵۵ تومان در حال حاضر در حال معامله می باشد. حد ضرر این سهم در ۱۴۷ تومان واقع شده است و محدوده ۱۵۰ تومان محدوده حمایتی بسیار قوی سهم محسوب می شود. انتظار داریم در کوتاه مدت سهم به سمت ۱۶۵ تومان حرکت کند. هدف میان مدت ۱۸۰ و هدف بلند مدت سهم ۲۲۰ تومان می باشد. توصیه می شود افراد کم ریسک و با ریسک متوسط مقداری از سبد خود را در محدوده یاد شده به این سهم اختصاص دهند.

بانک دی