نوشته‌ها

بهترین نقطه خرید این نماد سیمانی کجاست؟

سدور
 سدور در قیمت ۱۱۴ تومان قرار دارد و در حال اصلاح قیمتی می باشد.
نزدیک ترین حمایت پیش روی سهم محدوده‌ی قیمتی ۱۰۵ الی ۱۱۰ تومان است که برای خرید با رعایت حد ضرر ۹۳ تومان مناسب است.
هداف قیمتی ۱۲۹، ۱۵۰ و ۱۷۰ تومان می باشد.

شایعات و شنیده ها از ۳ نماد و یک گروه + معرفی حمایت ها و مقاومت ها

✍ شایعات امروز چهارشنبه

ارقام به تومان می باشد.

#فلوله : شنیده شده که ١۴ هزار میلیارد تومان برآورد هزینه لوله در طرح هاى آبرسانى شده که در صورت تایید و قرارداد تولید میتواند تاثیر شکرف در وضعیت مالى شرکت ایجاد کند .

حمایت: ۲۷۹

مقاومت: ۳۰۰

#سدور : شنیده میشود که این کارخانه هم اکنون به دلیل فرسودگى تجهیزات و افزایش قیمت تولید در آستانه ورشکستگى است و مسولان تنها راه رونق مجدد آن را اجراى فاز چهارم این سیمانى میدانند .

حمایت: ۸۰

مقاومت: ۹۵

 

گروه #قندى : شنیده میشود که دستور پرداخت بدهى ١۵٠ میلیارد تومانى شرکت هاى قندى را صادر شده است

 

#ختوقا: بر اساس شنیده ها شرکت قطعات اتومبیل ایران به دنبال فروش برخی از زیر مجموعه های خود است.

حمایت: ۱۷۰

مقاومت: ۱۹۰