نوشته‌ها

sed

شایعات و شنیده ها از ۳ نماد و یک گروه + معرفی حمایت ها و مقاومت ها

✍ شایعات امروز چهارشنبه

ارقام به تومان می باشد.

#فلوله : شنيده شده كه ١٤ هزار ميليارد تومان برآورد هزينه لوله در طرح هاى آبرسانى شده كه در صورت تاييد و قرارداد توليد ميتواند تاثير شكرف در وضعيت مالى شركت ايجاد كند .

حمایت: ۲۷۹

مقاومت: ۳۰۰

#سدور : شنيده ميشود كه اين كارخانه هم اكنون به دليل فرسودگى تجهيزات و افزايش قيمت توليد در آستانه ورشكستگى است و مسولان تنها راه رونق مجدد آن را اجراى فاز چهارم اين سيمانى ميدانند .

حمایت: ۸۰

مقاومت: ۹۵

 

گروه #قندى : شنيده ميشود كه دستور پرداخت بدهى ١٥٠ ميليارد تومانى شركت هاى قندى را صادر شده است

 

#ختوقا: بر اساس شنیده ها شرکت قطعات اتومبیل ایران به دنبال فروش برخی از زیر مجموعه های خود است.

حمایت: ۱۷۰

مقاومت: ۱۹۰