نوشته‌ها

حمایت تمام قد حقوقی وبصادر ونه چندان موثر خودرویی ها

حمایت تمام قد حقوقی وبصادر ونه چندان موثر خودرویی ها –

حقوقی های نماد وبصادر حمایت قوی و کارایی از سهام خود داشتند , برعکس اکثر حقوقی های خودرویی ها که حمایت کارایی روی سهام  خود نداشتند.

 

photo_2016-04-30_10-37-14