نوشته‌ها

زمان رشد خودروییها و سایر گروه های بازار+چند توصیه

اگر از جو احساسی سال گذشته خودروییها و واکنشهای روانی ناشی از برجام بر این گروه بگذریم، میتوان گفت اکنون بازار به سطحی از تعقل در این گروه رسیده است و عمدتا بر مبنای حقایق گروه گام بر میدارد، این شرایط تقریبا در کل بازار حاکم است. اما شاید برای برخی سوال است که چرا بازار رشد نمیکند و چرا خودروییها علیرغم این همه اخبار مثبت هنوز استارت صعود را نزده اند؟چرا سایر گروههایی که تعدیل مثبت میدهند نیز مورد بی مهری قرار میگیرند؟
باید بپیذیرید آنچه که در تابلوی بازار هم اکنون مشاهده میشود تصویر کمرنگی از واقعیت بازار می باشد. گروه هایی که دایما در نوسان هستند و کمتر سهمی وجود دارد که روندی پایدار را تجربه کند. در واقع شرایط بنیادین بازار بهبود قابل توجهی پیدا کرده است و این شامل اکثر گروههای بازار میشود. نگاهی به عملکرد گروه های بازار در سال ۹۴ بیندازید و ببینید که گزارشهای ۹۵ اکثر گروه ها در مقایسه با سال ۹۴ بهبود قابل ملاحظه ای داشته است اما شرایط بازار به علت توازن مجدد بازارها از جمله بازار پول و اوراق مشارکت با کمبود شدید منابع روبرو شده است. بنابراین میتوان گفت بازار آماده صعود است اما سوختی برای صعود فعلا ندارد! اما فقط فعلا!!!!
، هر عاملی میتواند نقدینگی را به سرعت از بیرون بازار به آن برگرداند، هر عامل سیاسی و یا اقتصادی و یا حتی دستوری. که البته این مورد آخر پایداری کمتری دارد اما به هر حال برای سایر معامله گران دلگرمی و اعتماد ایجاد میکند.
در حال حاضر به موعد ارسال بودجه های سال ۹۶ شرکتها نزدیک میشویم و احتمالا حتی در صورت احتیاط بیشتر شرکتها، گزارشهای مثبتی به بازار ارایه خواهد شد زیرا عملکرد سه ماهه سوم بیشتر صنایع بهتر از ۶ ماهه نخست بوده است لذا مفروضات بودجه می تواند مفروضات مثبتی باشد. گروه خودرویی میتواند اولین اثرات برجام را در بودجه لحاظ کند و با توجه به رشد تولید و فروش احتمالا اعداد بهتری را در بودجه ۹۶ شاهد خواهیم بود.
با این وجود مشکل بازار، ورود و رسوب نقدینگی پایدار در بازار است که میتواند رونق نسبی را در بازار ایجاد کند. توجه داشته باشید که آنچیزی که در بازار میبینید تصویر کمرنگ واقعیت است و یک ” واکنش کمتر از حد انتظار” به وضعیت بنیادین بازار است، انتظار میرود بازار روند خود را آغاز کند که این اصلاح روند میتواند با هر موضوع اقتصادی و یا سیاسی آغاز شود.  باید دید کدام عامل اقتصادی میتواند قطار معاملات را به ریل  صحیح باز گرداند. بازار از منظر بنیادین صنایع، وضعیت p/e، جذابیت قیمتی و شرایط زمانی و وضعیت سیاسی و اقتصادی در شرایط ایده آلی قرار دارد اما مشکل بازار در هیچ کدام از این عوامل نهفته نیست،صرفا نیاز به ورود نقدینگی به سمت بازار می باشد آنوقت خواهید دید که همین عواملی که الان در بازار اثر ندارند دوباره چگونه به عنوان عوامل اثر گذار قیمتی به عنوان بهانه های صعود سهمهای مختلف از گروه های مختلف در بازار مطرح میشوند.