نوشته‌ها

اصلاح سود “ورنا” بعد از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی/ تحقق ۱۰۰ درصد در ۹ ماه

اصلاح سود “ورنا” بعد از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی/ تحقق ۱۰۰ درصد در ۹ ماه

در پی افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی سرمایه گذاری رنا، این شرکت بورسی سود هر سهم سال مالی جاری را با سرمایه۶۰۰ میلیارد تومانی اصلاح و اعلام کرد.

سرمایه گذاری رنا که با برگزاری مجمع فوق العاده یکشنبه ۱۷ مرداد اقدام به اعمال افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی کرده ، سود هر سهم سال مالی ۳۱ شهریور را اصلاح کرد و آماده بازگشایی نماد شد.

این شرکت که از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی رسیده ، سود هر سهم را با سرمایه۳۰۰ میلیارد تومانی ۶۷۹ ریال پیش بینی و در عملکرد ۹ ماهه کمی بیش از ۱۰۰ درصد معادل ۶۸۱  ریال محقق کرده بود.

“ورنا” در اصلاحیه این متغیر مهم ، سود ۳۴۰ ریالی را با سرمایه جدید پیش بینی کرده و همین رقم را در ۹ ماهه محقق کرده است .