نوشته‌ها

سبدی که کام سهامدار را شیرین کرد چند درصد بازدهی داشت

سبد پیشنهادی سهام که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه برای اعضای ویژه در سایت قرار داده شده بود، اکنون با محاسبه‌ی بازدهی و بررسی شرایط تکنیکالی به روز شده است.

در سبد فوق سهامی با بازدهی ۴۳، ۳۰ و ۲۰ درصد تاکنون داشته ایم.

سبد فوق برای اعضای ویژه بوده و اکنون برای مشاهده همگان به صورت رایگان قرار داده شده است.

لینک سبد پیشنهادی سهام در تاریخ ۱۵ فروردین: