نوشته‌ها

سیگنال خرید این نماد خودرویی بابازدهی کوتاه مدت و میان مدت

خمهر
همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید خمهر در کانال صعودی می باشد و در قیمت ۲۱۵ تومان قرار دارد. در شرایط فعلی MACD  و Moving Avrage سهم شرایط خوبی دارد. مقاومت پیش روی سهم نیز ۲۲۰ تومان می باشد که در صورت عبور از آن اهداف قیمتی سهم ۲۳۷، ۲۵۶، ۲۶۸ و ۲۸۰ تومان می باشد. حد ضرر نیز در قیمت ۲۰۰ تومان واقع شده است. در صورتی که سهم با کاهش قیمت مواجه شود محدوده‌ی ۲۰۷ تومان برای خرید مناسب می باشد. مقاومت گفته شده نیز برای خرید مناسب می باشد.

%d8%ae%d9%85%d9%87%d8%b1