نوشته‌ها

سیگنال خرید یک نماد خوش نوسان و پر بازده

وبیمه

همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید وبیمه روند نزولی خود را شکسته و در کانال صعودی قرار گرفته است. در صورت عبور از مقاومت ۱۴۵ تومان اهداف قیمتی سهم ۱۵۰ الی ۱۵۲، ۱۵۸ و ۱۶۴ تومان خواهد بود. ۱۳۶ تومان برای خرید سهم با رعایت حد ضرر ۱۳۰ تومان مناسب می باشد.  

وبیمه