نوشته‌ها

نوسانات جذاب یک گروه پر بیننده

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

در تصویر زیر اخرین وضعیت گروه رو از نمای نزدیک و در بازه زمانی روزانه مشاهده میکنیم . نماد به محدوده کف کانال فرضی حمایت مناسب و اولین تراکم زمانی رسید و واکنش مناسب نشون داده و اکثر نمادهای گروه در قیمتهای حداکثری معامله شدند . انتظار میره در این تراکم زمانی و یا محدوده مشخص شده بعدی شاخص گروه به سمت سقف کانال فرضی حرکت کند .
تحلیلگر: مجید مؤیدی