نوشته‌ها

شایعات و شنیده از ۳ نماد و معرفی حمایت ها و مقاومت ها

✍ شایعات امروز شنبه ۳۰ مرداد ✍

 

شبریز : خبرها حاکى از پروژه روغن و ضدیخ سازى در این شرکت میباشد که در دوفاز پیگیرى میشود که به ازاى هر ۴٠ هزار تن روغن در سال ١٠٠٠ بشکه مازوت مصرف میکند که میتواند تضمین سود خوبى براى شرکت باشد .

حمایت : ۴۵۰-۴۷۰

مقاومت:  ۵۱۸- ۵۲۶

 

گروه فولاد : صنعت فولاد ایران در ۴ ماه نخست امسال با رشد ٧٧ درصدى صادرات ( حدود دو میلیون تن ) که در تیرماه به تنهایى با رشد ٨۶ درصدى به ۵٢١ هزار تن صادرات فولاد رسیده است که همراه با افزایش نرخ خوبى میباشد .

 

فاراک : شنیده ها از احتمال تعدیل مثبت فاراک ناشى از عقد قرارداد جدید به مبلغ ١٠٠ میلیون دلار با توجه به قرارداد رودهارت ، پالایشگاه کردستان و مخازن نفت قشم  تا پایان سال جاری می باشد  .

حمایت: ۳۰۶

مقاومت: ۳۳۶