نوشته‌ها

target-board-with-arrow-abstract-icon-75431197

شایعات و شنیده از ۳ نماد و معرفی حمایت ها و مقاومت ها

✍ شایعات امروز شنبه ۳۰ مرداد ✍

 

شبريز : خبرها حاكى از پروژه روغن و ضديخ سازى در اين شركت ميباشد كه در دوفاز پيگيرى ميشود كه به ازاى هر ٤٠ هزار تن روغن در سال ١٠٠٠ بشكه مازوت مصرف ميكند كه ميتواند تضمين سود خوبى براى شركت باشد .

حمایت : ۴۵۰-۴۷۰

مقاومت:  ۵۱۸- ۵۲۶

 

گروه فولاد : صنعت فولاد ايران در ٤ ماه نخست امسال با رشد ٧٧ درصدى صادرات ( حدود دو ميليون تن ) كه در تيرماه به تنهايى با رشد ٨٦ درصدى به ٥٢١ هزار تن صادرات فولاد رسيده است كه همراه با افزايش نرخ خوبى ميباشد .

 

فاراك : شنيده ها از احتمال تعديل مثبت فاراك ناشى از عقد قرارداد جديد به مبلغ ١٠٠ ميليون دلار با توجه به قرارداد رودهارت ، پالايشگاه كردستان و مخازن نفت قشم  تا پایان سال جاری می باشد  .

حمایت: ۳۰۶

مقاومت: ۳۳۶