نوشته‌ها

شنیده ها و شایعات از ۴ نماد پر طرفدار به همراه معرفی حمایت هاو مقاومت ها

شایعات امروز چهارشنبه ۲۸ مهر ماه

 

چکارن : خبرها حاکى از فروش قطعى زمین مشترک چکارن و سدید میباشد که خریدار از زیر مجموعه سدید میباشد .

حمایت:۳۳۷

مقاومت: ۳۸۹

خمحرکه : شنیده میشود که شرکت در مرحله اخر امضاى قرارداد ٣٠٠ هزار پوسته گیربکس ال ٩٠ است که از سال آینده اجرایى میشود .

حمایت:   ۲۳۸

مقاومت:۲۷۳

کپشیر : شنیده شده این شرکت موفق به دریافت مجوز کاربرى زمین سابق خود به تجارى ادارى شده است و پس ورود ماشین آلات خریدارى شده به زمین هاى جدید ، زمین سابق به فروش خواهد رسید .

حمایت:  ۱۱۱۰

مقاومت: ۱۱۹۹

وپترو: بر اساس شنیده ها گروهی وارد سهم شده اند و قصد حرکت سهم به سوی ۲۸۰ را دارند

حمایت: ۱۸۵

مقاومت: ۱۹۲