نوشته‌ها

سیگنال خریدی از جنس نفت

شرانل:
محدوده‌ی فعلی  حرکتی سهم ۷۵۰ الی ۸۲۵ تومان می باشد. در صورتی که موفق به عبور از این سطح  شود اهداف قیمتی سهم ۸۴۵، ۸۷۰، ۹۰۰، ۱۱۰۰، ۱۱۴۵ و  ۱۲۰۰ تومان می باشد.

و اما در صورت  عدم عبور از این قیمت کم ریسک ترین محدوده‌ی پیشنهادی خرید ۷۵۰ و با رعایت حد ضرر ۷۴۰ تومان می باشد.