نوشته‌ها

خبری مهم از شکربن

شکربن

 

شکور شمس مدیر عامل کربن ایران: تغییرات مکانی کارخانه کربن ایران همچنان در دست بررسی است، این اتفاق خواهد افتاد اما نیاز به طی مراحل اداری، اخذ موافقت ها و اقدامات لازم برای سرمایه گذاری ها و موارد دیگر دارد، زمین فعلی ارزش گذاری شده است اقدامات برای تغییر کاربری انجام شده است، گزینه های مختلف در دست بررسی است، منتظر مجوز سهامداران عمده هستیم و شرکت آمادگی لازم را برای جابه جایی دارد، بهترین گزینه تهاتر است و اگر نشود راهکار ایجادی را در پیش خواهیم گرفت.