نوشته‌ها

این سهم قابلیت رشد با بازدهی جذاب را دارد!

شیران

شیران در قیمت ۳۸۳ تومان معامله می شود.  شرایط تکنیکالی سهم برای ورود به دو صورت زیر  است:
 در صورت عبور از مقاومت مهم ۴۰۰ تومان و با رعایت حد ضرر ۳۸۰ تومان
و در صورتی که موفق به عبور از محدوده‌ی مقاومتی ۴۰۰ تومان نشد، کم ریسک ترین قیمت خرید محدوده‌ی قیمتی ۳۶۰ الی ۳۶۸ تومان و با رعایت حد ضرر ۳۵۰ تومان
اهداف قیمتی سهم  :  ۴۱۲  ،   ۴۳۶ ، ۴۷۰ تومان
7-dey-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa