نوشته‌ها

شنیده ها و شایعات از این دو نماد پر طرفدار + معرفی حمایت ها و مقاومت ها

شنیده های  امروز دوشنبه ۲ اسفند

غشهداب : خبرها حاکى از مقدمات طرحى براى شروع صادرات رب گوجه فرنگى و همچنین راه اندازى خط تولید رب در روسیه طى یکماه آینده دارد که میتواند سودآورى شرکت را با جهش محسوسی همراه نماید .
حمایت: ۱۴۸ تومان
مقاومت: ۱۶۹ ، ۱۸۴ تومان
کرازى : شنیده میشود در آینده نزدیک دارایى ها و بدهى هاى دو شرکت بسته بندى تاکستان و بهین پویان صنعت به شرکت دارویى رازى منتقل میشود .
حمایت:  ۲۸۵ تومان
مقاومت: ۳۱۸ تومان