نوشته‌ها

عامل تاثیر گذار بر تعدیل مثبت این نماد غذایی

غپاک
با بررسی بودجه شرکت برای سال ۹۶ درمیابیم شرکت لبنیات پاستوریزه پاک با رشد ۳۵ درصدی سود هر سهم خود در سال ۹۶ را از ۴۰ به ۵۶ ریال افزایش داده است. این در حالی است که شرکت برای سال آینده برنامه افزایش سرمایه ۴۵ درصدی ( از ۹۶ به ۱۳۹ میلیارد تومان ) از محل آورده نقدی دارد که با احتساب سرمایه فعلی سود هر سهم شرکت رشد ۹۸ درصدی دارد.
فروش شرکت نیز با افرایش ۵ درصدی از ۵۵۴ میلیارد تومان به ۵۸۴ میلیارد تومان رسیده است این در حالی است که تغییر قابل توجهی در مقدار و نرخ فروش محصولات وجود ندارد. مهمترین محصول شرکت شیر و خامه می باشد که به ترتیب ۲۷ و ۲۲ درصد از کل فروش را شامل می شوند و با برآورد افزایش ۴ درصدی در مقدار فروش و کاهش کمتر از یک درصد در نرخ همراه بوده است.
براورد کاهش ۱۲ درصدی هزینه های مالی و رسیدن آن به مبلغ ۲۶ میلیارد تومان، همچنین افزایش ۵۰ درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری های عملیاتی که باعث شده این متغیر مهم از ۲ به ۳ میلیارد تومان افزایش یابد از آیتم های مؤثر بر این تعدیل مثبت بوده است. تسویه تسهیلات بانک اقتصاد نوین به مبلغ ۷ میلیارد تومان و همچنین تسویه ۳ میلیارد تومان از وام بانک صادرات نیز از نکات قابل توجه در بخش هزینه های مالی می باشد.
درآمد های غیر عملیاتی غپاک نیز با ۴۱% کاهش رو به رو شده و به ۲ میلیارد تومان رسیده است.
لبنیات پاستوریزه پاک در روند سود سازی خود در سال ۹۴، افزایش قابل توجهی در سود هر سهم خود داشته است به طوری که این متغیر مهم ۵۳۵ ریال بوده است. اما در ۱۲ ماهه ۹۵ موفق به ایجاد ۴۰ ریال سود هر سهم شده است.
شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل آورده نقدی به مبلغ ( ۱،۳۸۵،۴۹۳ میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.
در مجموع شرکت تغییر به خصوصی در سودآوری و فروش خود نداشته و کاهش در هزینه های مالی و افزایش درامد های غیر عملیاتی باعث شده شرکت لبنیات پاک با تعدیل مثبت همراه شود.