نوشته‌ها

اگر قصد خرید این سهم غذایی را دارید این مطلب را حتما بخوانید

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶٫۰۶٫۳۱ دوره ۶ ماهه ( حسابرسی نشده )

شرکت گلوکوزان
مفروضات شرکت به شرح زیر است:
نرخ فروش محصولات بر اساس آخرین نرخ های واقعی تحقق یافته پیش بینی شده است. قیمت ذرت از ۸۸۸۷ ریال در سال ۱۳۹۵ به ۹۶۰۰ ر در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.
با توجه به اینکه پروژه فروکتوز در ۶ ماهه اول به بهره برداری نرسید، به همین دلیل تغییرات آن به جهت فروش، مواد اولیه و بهای تمام شده در پیش بینی ۹۶ آورده شده است.
پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶٫۰۶٫۳۱ با سرمایه ۷۶۰۰ میلیارد تومان مبلغ ۳۹۶ تومان می باشد.
جمع فروش ریالی شرکت طبق بودجه حسابرسی شده ۲۴۶ میلیارد تومان است که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۱۳ درصدی را نشان می دهد. از این مبلغ گلوکوز با ۱۰۷ میلیارد تومان بیشترین سهم از فروش شرکت را دارد.
گلوکوزان فروش ریالی خود را نسبت به دوره ۱۲ ماهه بیش از ۴۵ درصد پوشش داده است. این در حالی است که دوره مشابه سال گذشته پوشش ۵۱ درصدی داشته است.
محصولات شرکت به ترتیب ارزش فروش شامل گلوکوز، فروکتوز، پوسته و نشاسته می باشد.
حاشیه سود ناخالص شرکت گلوکوزان ۲۴ درصد می باشد.
هزینه های عملیاتی که مجموعا ۸ درصد از فروش شرکت را شامل می شود به مبلغ ۸ میلیارد تومان است و نسبت به دوره مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.
شرکت گلوکوزان سود عملیاتی خود را بالغ بر ۴۶ میلیارد براورده کرده که پوشش ۵۹ درصدی داشته و این در حالی است که پوشش شرکت برای دوره مشابه سال قبل ۶۲ درصد بوده است.
درامد های غیر عملیاتی شرکت نیز که در ۶ ماهه اول سال پیش بینی شده بود کاملا تحقق یافته و پیش بینی می شود در ۶ ماهه دوم نیز همین مقدار تحقق یابد.
هزینه های استهلک شرکت نیز با توجه به بهره برداری از پروژه فروکتوز معادل ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
هزینه های مالی گلوکوزان به دلیل تامین نقدینگی جهت خرید مواد اولیه و پرداخت سود سهام افزایش یافته است.
ظرفیت اسمی پیش بینی شده برای تولید گلوکوز ۵۰ هزار تن می باشد اما شرکت در بودجه خود تولید ۵۹ هزار تن از این محصول را برآورد کرده که انتهای سال ۹۵ معادل ۵۱ درصد آن را پوشش داده است. به نظر می رسد شرکت ظرفیت تولید گلوکوز را بیش از حد مجاز خود پیش بینی کرده ضمن اینکه برنامه ای برای طرح توسعه جدید در این قیمت ارائه نکرده است.
با توجه به بهره برداری پروژه فروکتوز هزینه های مالی قبل از بهره برداری پروژه به حساب بهای تمام شده منظور میشده اما پس در دوره ۶ ماهه ابتدایی ۹۶ به دلیل بهره برداری به حساب هزینه های مالی برده شده است.
پروژه فروکتوز طرح در دست اجرای شرکت می باشد که در آذر ماه به اتمام رسیده است.
تنها منبع سرمایه گذاری شرکت در پروژه های غیر بورسی سپرده های بانکی می باشد.

در مجموع به نظر می رسد برآورد شرکت از میزان سودآوری منطقی باشد و بودجه ی برآوردی محقق شود.