نوشته‌ها

شایعات و شنیده ها از ۵ نماد / معرفی حمایت ها و مقاومت ها

شایعات امروز چهارشنبه ۱۹ خرداد

(ارقام به ریال می باشد)

حفاری: شنیده میشود که در یک پروژه مشترک بین ایران و روسیه این شرکت از طرف ایران معرفى شده است .

حمایت:۳۵۸۴

مقاومت:۴۳۰۵

هلدینگ فارس: خبرها حاکى از خریدارى ٢٠ درصد از سهام پتروشیمى کاویان ( تامین کننده خوراک خط لوله اتلین غرب ) توسط این هلدینگ میباشد .

حمایت: ۵۱۵۵

مقاومت:۵۳۰۳

حریل و توریل: شنیده ها از معافیت مالیات بر ارزش افزوده، کاهش هزینه حق دسترسى ها و دیگر معافیت هاى مالیاتى و در نتیجه کاهش چشمگیر بهاى تمام شده و افزایش قدرت رقابت تعرفه هاى ریلى و تعدیل مثبت در گزارش سه ماهه بگوش میرسد .

حمایت:۱۲۴۲

مقاومت:۱۳۵۳

شنیده می شود حکمت برنامه افزایش سرمایه دارد وهم چنین در طرح جابجایی املاک ارتش به محدوده برون شهری مشارکت دارد.

حمایت:۱۱۵۰

مقاومت:۱۳۳۹

شنیده می شود سود ولساپا دربودجه ۹۵ به ۷۵۰ریال خواهد رسید.

حمایت :۳۰۴۰

مقاومت:۳۴۳۹

در نظر داشته باشید شنیده ها نمی تواند معیار خرید یا فروش باشد و تنها معیاری است برای بدست آوردن اطلاعاتی اولیه و در راستای تصمیم گیری باید تحلیل های کافی هم صورت گیرد.