نوشته‌ها

عرضه بلوک ۱۹.۵ درصدی شرکت خبرساز و دارای صف خرید امروز لغو شد

عرضه بلوک ۱۹.۵ درصد سهام آلومینیوم‌ ایران‌ که امروز با صف خرید ۳۸ میلیون سهمی و رشد ۵ درصدی قیمت ، بار دیگر مورد توجه سهامداران قرار گرفته، منتفی شد.
آلومینیوم‌ ایران‌ که طی ماه های اخیر با عدم انجام معامله دو بلوک ۱۵ و ۲۰ درصدی سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران و مهر اقتصاد به دلیل عدم صلاحیت چند متقاضی و واکنش سهامداران و نمایندگان مجلس و … خبر ساز شده ، با لغو عرضه بلوک ۱۹٫۵ درصدی توسط سازمان خصوصی سازی روبرو شد.

“فایرا” امروز با صف خرید ۳۸ میلیون سهمی و رشد ۵ درصدی قیمت ، بار دیگر مورد توجه سهامداران قرار گرفته است.

قرار بود سازمان خصوصی ‌سازی به وکالت از صندوق فولاد ، بیش از یک میلیارد و ۱۵ میلیون  این شرکت را به قیمت پایه هر سهم ۲۱۳ تومان بصورت ۲۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۴ سال عرضه کند که این برنامه منتفی شد.