نوشته‌ها

بررسی تکنیکالی این نماد فلزی

همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید فنوال دارای واگرایی منفی معمولی می باشد

محدوده‌ی حمایتی سهم ۱۲۴ الی ۱۲۸ تومان می باشد.
در نظر داشته باشید در صورتی که حمایتی فعلی را به سمت پایین بشکند تا سطح ۱۰۰ الی ۱۱۵ تومان ریزش قیمتی خواهد داشت.

مقاومت پیش روی فنوال  نیز ۱۳۴ تومان است.
در صورت عبور از مقاومت گفته شده  اهداف قیمتی سهم :  ۱۴۵ و ۱۶۰ تومان می باشد.

photo_2016-11-26_16-13-43