نوشته‌ها

تعدیل مثبت ۸۵ درصدی از این نماد فلزی

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد در نظر دارد سود خالص هر سهم خود را طبق بودجه‌ی ۹۶ با ۸۵ درصد افزایش از ۱۳۱ ریال به ۲۴۳ ریال برساند. افزایش ۲۰درصدی فروش، کاهش ۳۱ درصدی هزینه‌ی مالی و افزایش ۱۹ درصدی سود فروش سرمایه گذاری ها از آیتم های تاثیر گذار بر این گزارش بوده است.
فولای در بودجه ۹۶ ، فروش خود را با افزایش ۱۹ درصدی از ۴۹ به ۵۸ میلیارد تومان رسانده که عمده دلیل آن افزایش مربوط به محصولات تابگیری شده و تست ابعاد است که بیشترین سهم از فروش شرکت ( ۶۴% فروش) را شامل می شود ومهمترین محصول می باشد. این محصولات به لحاظ مقداری با پیش بینی رشد ۳ درصدی به  ۱۲،۹۰۰ تن و به لحاظ نرخ فروش با ۱۰ % رشد به ۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال رسیده است.
شرکت در ۴ سال اخیر با کاهش سودآوری رو به رو بوده به طوری که سود هر سهم آن از ۱۷۵ تومان در سال ۹۲ اکنون به ۲۴ تومان رسیده است.
فولاد آلیاژی یزد در نظر دارد در سال ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته به مبلغ ۱۳ میلیارد تومان اقدام به افزایش سرمایه نماید.
افزایش ۲۰ درصدی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها موجب رشد ۱۹ درصدی درآمد سرمایه گذاری ها و رسیدن آن به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان شده است.
همچنین شرکت برای بودجه ۹۶ هزینه های مالی خود را با کاهش ۳۱ درصدی معادل ۲،۴۰۰ میلیون تومان پیش بینی کرده است که عمده دلیل آن تسویه‌ی بدهی بانک ملت، رفاه، ایران زمین و بخش زیادی از بدهی بانک شهر و دین از بانک تجارت است.
طرح توسعه شرکت تا کنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ادامه کار، منوط به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه می باشد.
در مجموع شرکت فولاد آلیاژی یزد با تسویه‌ی تسهیلات مالی در سال ۹۶ و دریافت سود فروش سرمایه گذاری ها موفق به تعدیل مثبت ۸۵ درصدی در بودجه ۹۶ نسبت به ۹۵ شده است. با توجه به اینکه فولای عموما گزارشات معقولی ارائه میکند به نظر نمیرسد برای انتهای سال ۹۶ شاهد تعدیل مثبت قابل توجهی باشیم.