نوشته‌ها

سیگنال خرید خوش نوسان این نماد قندی

قشیر

با توجه به اینکه قشیر در قیمت ۴۷۰ تومان قرار دارد نزدیک ترین مقاوت به آن ۵۰۰ تومان می باشد که به عنوان هدف  قیمتی سهم نیز محسوب می شود در صورتی که این محدوده را به سمت بالا بشکند هدف قیمتی بعدی ۵۲۰ الی ۵۳۸ تومان خواهد بود. توجه داشته باشید در صورتی که تصمیم به خرید این سهم را دارید و اگر در قیمت های فعلی خریداری کنید و با اقبال مواجه شود بازده ۱۲ درصدی نصیب شما می شود. اما در صورتی که با افت قیمت همراه شود احتمال اصلاح آن در مرحله اول تا سطح  ۴۵۰ و سپس ۴۳۰ تومان وجود دارد. می توانید در قیمت ۴۵۰ تومان اقدام به خرید کنید. حد ضررر نیز ۴۴۰ تومان می باشد.

اهداف قیمتی بلند مدت نیز ۵۸۰، ۶۲۰، ۶۹۰ و ۷۰۰ تومان می باشد.

photo_2016-10-22_10-00-16 photo_2016-10-22_10-00-20