نوشته‌ها

این سهم در این نقاط خریدنی است

برای خرید این سهم، کم ریسک ترین حالت ممکن خرید در محدوده ۵۶۴ تومان با رعایت حد ضرر ۵۴۷ تومانی می باشد. محدوده ۶۴۸ تومانی که معادل فیبوی ۳۸ درصد سهم نیز هست، منطقه مقاومتی مهمی برای سهم محسوب می شود. در صورت عبور قطعی از این مقاومت نیز می توانید مرحله دوم خرید خود را انجام دهید. اهداف بعدی قیمتی سهم در ۷۵۳ ، ۷۸۰ و ۹۳۰ تومان واقع شده است.

photo_2016-12-26_09-39-53