نوشته‌ها

بودجه خوشبینانه این نماد قندی همراه با تعدیل مثبت ۷۵ درصدی

قچار
و اما در میان قندی ها دیگر نماد این گروه که تعدیل مثبت روانه کدال کرده، شرکت فراورده های غذایی و قند چهارمحال بود. این شرکت با ۷۵ درصد تعدیل مثبت سود هر سهم خود را در بودجه ۹۶ از ۱۹ تومان به ۳۳ تومان برآورد کرده است. این در حالی است که شرکت در سال ۹۳ و ۹۴ زیان و در سال ۹۵ سود ساخته بوده است.
افزایش سود شرکت بیشتر جنبه عملیاتی دارد و ناشی از رشد ۶۴ درصدی فروش ( از ۶۷ به ۱۱۰ میلیارد تومان ) می باشد.
مهمترین محصول شرکت، شکر تولیدی از چغندر قند می باشد که بیش از ۶۲ درصد از سهم فروش به ارزش ۶۸ میلیارد تومان  و شکر حاصل از تصویه خام خریداری نیز ۲۴ از کل فروش معادل ۲۶ میلیارد تومان را شامل می شود. رشد ۱۷ درصدی مقدار فروش شکر تولیدی از چغندر قند و افزایش ۱۹ درصدی نرخ فروش مهمترین آیتم مؤثر بر سودآوری شرکت می باشد.
شرکت قند چهارمحال برآورد کرده ۱۳،۰۰۰ تن شکر وارد کند که ۶،۰۰۰ تن آن در سال ۹۵ به عنوان خرید طی دوره می باشد که به مصرف نمی رسد و موجودی اول دوره ۹۶ می باشد و همچنین ۷،۰۰۰ تن در سال ۹۶ به عنوان خرید طی دوره لحاظ گردیده است.
در خصوص شفاف سازی پیش بینی درامد هر سهم در سال ۹۶ توسط شرکت، گفته شده با توجه به قرار خرید ۴۰،۰۰۰ تن چغندر پاییزه با نرخ تضمینی، فروش محصولات محصولات تولیدی در ۳ ماهه اول ۹۶ با نرخ سال ۹۵ پیش بینی شده است. همچنین نرخ خرید چغندر بهاره نیز با افزایش ۸ درصدی نسبت به سال ۹۵ اعمال گردیده که نرخ فروش محصولات تولیدی نیز به همان نسبت افزایش یافته است.
حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم شکر فله درب کارخانه  ۲۵هزار و ۲۰۰ریال،حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم شکر فله درب مغازه ۲۸ هزار و ۵۵۰ریال،حداکثر قیمت فروش شکر بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی درب مغازه ۲۹ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی درب معازه ۳۲ هزار ریال است.
در مجموع قچار پیش بینی کرده به لطف افزایش فروش ( افزایش مقداری و ریالی ) توانایی ساختن ۳۳ تومانی سود هر سهم را دارد. به نظر می رسد با توجه به قیمت فعلی شکر،  بودجه شرکت با توجه به نرخ های اعلام شده خوشبینانه باشد.