نوشته‌ها

اهداف جذاب این نماد تجهیزاتی

این سهم پس از ریزشی که در چند روز اخیر داشته است نزدیک به محدوده‌ی حمایتی خود در قیمت ۲۷۰ تومان شده است. در صورتی که تصمیم به خرید سهم را دارید مد نظر داشته باشید در صورت حمایت در این قیمت می توانید نسبت به خرید با رعایت حد ضرر ۲۶۰ تومان اقدام کنید.

1 2