نوشته‌ها

۲ هدف قیمتی عالی از لسرما

۲ هدف قیمتی عالی از این نماد لوازم خانگی

باتوجه به روند اصلاحی سهم از سقف ۶۵۰ تومان و ازدست دادن تقریبا ۵۰% از سیکل صعودی خود ، شاهد رسیدن به نقطه کم ریسک ۳۰۰ تومان و ورود Stoch در فرم Weekly در سطح اشباع فروش OS هستیم.باتوجه به اصلاح زمانی TCR و اتمام ۵ موج صعودی ، شاهد رسیدن به نقطه C در کف ۲۹۰ تومان هستیم.کم کم انتظار ورود سهامداران و بازگشت از این مرز را داریم. نتیجه : نزدیک ترین هدف بازگشتی سهم ۳۲۷ تومان و هدف میان مدت سهم در PRZ:350-360 تومان میباشد.سهامداران با دید کوتاه مدت زیر ۱ ماهه میتوانند در هدف اول و میان مدت با هدف ۳ ماهه در تارگت دوم سیو سود کنند.