نوشته‌ها

گام دوم “ولساپا” برای افزایش سرمایه ۱۰۸ درصدی

گام دوم “ولساپا” برای افزایش سرمایه ۱۰۸ درصدی

لیزینگ رایان سایپا گام دوم افزایش سرمایه ۱۰۸ درصدی از دو محل را برداشت و منتظر بررسی ها و تصمیم سازمان بورس شد.
لیزینگ رایان سایپا بعد از اعلام رسمی برنامه افزایش سرمایه ۱۰۸ درصدی در اواخر تیر ، گام دوم این فرایند را با ارسال گزارش حسابرس به سازمان بورس برداشت و منتظر بررسی های نهاد ناظر شد.

براساس این گزارش، “ولساپا” که برای سال مال جاری همان سود ۵۴۲ ریالی سال قبل را پیش بینی کرده، در نظر دارد افزایش سرمایه ۲۴۰ میلیارد تومانی را از دو محل آورده و سود انباشته به ۵۰۰ میلیارد تومان برساند.