نوشته‌ها

سیگنال پر ریسک و ۴۰ درصدی+بهترین نقطه خرید و فروش

سیگنال پر ریسک و ۴۰ درصدی+بهترین نقطه خرید و فروش

سهم تکمبا از جمله سهمهای پر ریسک و پر نوسان بورس محسوب می شود. خرید و فروش و ورود به این سهم تنها برای افراد پر ریسک مناسب می باشد. همانطور که در شکل ملاحظه میکنید ، تکمبا با مقداری ریزش دیگر از محدوده ۸۲ تومان میتواند به محدوده ۷۵ تومان نزدیک شود که خط حمایت بلند مدت این سهم نیز در این نقطه واقع شده است. خرید سهم در این محدوده میتواند با دو هدف نوسانگیری کوتاه مدت تا ۸۴ تومان و میان مدت تا محدوده ۱۰۰ تومان برای افراد پر ریسک مناسب باشد. شما نباید بیش از ۱۵ درصد سبد خود را به این سهم اختصاص دهید.

 

تکمبا

نوسانگیری، بورس، تکمبا، سیگنال تکنیکال، اماکو