نوشته‌ها

محدوده‌ی حرکتی و اصلاحی خمهر

همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید خمهر بارها با مقاومت بلند مدت خود برخورد کرده و موفق یه عبور از آن نشده است.

 

با توجه به اینکه در شرایط فعلی در قیمت ۱۵۷ تومان در حال اصلاح می باشد، نزدیک ترین محدوده ی  حمایتی آن ۱۵۵ و سپس ۱۴۴ تومان است که در صورت عدم افزایش تقاضا تا ۱۳۰ تومان نیز اصلاح قیمتی خواهد داشت.

سیگنال خرید سهم در صورت عبور از مقاومت ۱۷۶ تومان است