نوشته‌ها

وضعیت تکنیکالی سبد پرطرفدار بانکی

وضعیت تکنیکالی نمادهای پرطرفدار بانکی

نمادهای بانکی هم اکنون بر روی حمایتهای خود قرار دارند و انتظار می رود بعد از یک رکود طولانی آرام آرام شاهد افزایش حجم و بهبود معاملات خود باشند. در ادامه نگاهی به وضعیت نمادهای این گروه داریم در صورتیکه قصد سرمایه گذاری در نمادهای بانکی را دارید تنها یکی از سهام مورد نظر را انتخاب کنید و بیش از ۲۵ درصد از سبد خود را نیز به این گروه اختصاص ندهید.
وبملت :
حمایت اول ۲۱۵ تومان
حمایت دوم ۲۰۲ تومان- حد ضرر
هدف اول: ۲۲۸ تومان
هدف دوم و میان مدت: ۲۵۷ تومان

وپاسار

قیمت فعلی :  ۱۱۶ تومان
حمایت اول ۱۱۰ تومان
هدف اول قیمتی: محدوده ۱۲۵ تومان- در صورت بازگشت قیمتی در کوتاه مدت
هدف دوم قیمتی:  تومان در میان مدت ۱۵۴ تومان- هدف میان مدت

وپارس : حمایت مهم و حد ضرر در ۱۰۰ تومان
هدف اول قیمتی محدوده ۱۳۵ تومان
قیمت فعلی سهم ۱۱۸ تومان

وبصادر : حمایت اول: ۹۴ تومان
حمایت دوم ۸۶ تومان ( حد ضرر)
هدف اول ۱۰۶ تومان
 هدف دوم ۱۲۰ تومان – میان مدت

وتجارت: حمایت اول ۱۰۰ تومان
حمایت دوم ۹۲ تومان ( حد ضرر)
هدف اول ۱۱۵ تومان
هدف دوم ( مان مدت): ۱۳۰ تومان
سهم در کوتاه مدت شاید باز هم اصلاح کوچکی داشته باشد

دی : حمایت مهم در ۱۳۵ تومان ( ممکن است تنها یک تاچ کوچک داشته ابشد)
هدف اول: ۱۵۰ تومان
هدف دوم ۱۶۸ تومان
حد ضرر ۱۱۹ تومان

بانک دی بانک صادرات بانک تجارت بانک پاسارگاد بانک صادرات بانک ملت