نوشته‌ها

417645

شایعات و شنیده ها از ۵ نماد + معرفی نقاط حمایت و مقاومت آن ها

شایعات امروز چهارشنبه ۶ مرداد

(مبالغ به تومان می باشد)

#غپاك : خبرها از قرارداد با يك شركت فرانسوى باعث شد مورد اقبال بازار قرار بگيرد .

حمایت: ۱۵۹   الی   ۱۶۴ 

مقاومت: ۱۸۴

#بترانس : خبرها از شركت كردن بترانس توسط نمايندگى خودش ( نيرو سرمايه ) در مناقصه ٣١٢ توزيع برق منطقه اى به گوش ميرسد .

حمایت:۱۲۰۰ الی ۱۲۷۰

مقاومت:۱۴۹۹

#خزاميا : شنيده ميشود سايپا با خروج از خكاوه ، توليد ماشين هاى سنگين را به زامياد محول كند .

حمایت: ۹۴۰  –   ۹۹۰

مقاومت:۱۱۵

#هرمز : شنيده ميشود بلوك شركت توسط فولاد در قيمت ٤٠٠ تومان برگزار ميشود .

حمایت:   حمایت اول ۲۱۲   –  حمایت دوم  ۱۷۳

مقاومت:۲۵۲

#كفپارس : شنيده ها حاكى از خريد معدن منيزيت يزد ميباشد كه در اين صورت به تنها شركت نسوز ايران تبديل خواهد شد .

حمایت:۵۷۲

مقاومت:۶۲۹