نوشته‌ها

این نماد پر بازده سرمایه گذاری را در چه قیمتی بخریم؟

وبوعلی

این سهم پس از اصلاحی که در چند روز اخیر داشته اکنون درگیر مقاومت ۱۰۸ تومانی است که در صورت شکست این مقاومت و تثبیت بالای آن توانایی رشد تا  سطح ۱۱۲، ۱۲۶ و ۱۳۴ تومان را خواهد داشت.
افراد کم ریسک پیشنهاد می شود خرید خود را در صورت شکست مقاومت گفته شده و با رعایت حد ضرر ۹۹  تومان انجام دهند.
وبوعلیDaily - 2 اسفند