نوشته‌ها

بازدهی ۱۷ الی ۶۲ درصدی یک نماد ماشین آلات و تجهیزات

1

 

 

2

 

 

این سهم بعد از باز شدن در تاریخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۱( با قیمت ۳۳۹ تومان) با تعدیل مثبت ۱۰ درصدی که داشت سهامداران خود را مورد اقبال قرار داد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید. وتوشه کانال صعودی بلند مدت ( خطوط بنفش ) و همینطور الگوی پرچم برای بازه‌ی کوتاه مدت ( خطوط قرمز رنگ ) تشکیل داده است. با توجه به اینکه اکنون سهم در قیمت ۳۵۴ تومان معامله می شود نزدیک ترین مقاومت به آن ۳۷۰ تومان می باشد در صورتی که روند مثبت سهم ادامه دار باشد تا سطح ۴۱۵ تومان رشد خواهد داشت. سقف کانال صعودی نیز که مقاومت  بلند مدت سهم محسوب می شود ۵۷۰ تومان می باشد.  حد ضرر سهم نیز ۳۰۰ تومان می باشد.

سیگنال ۱۲ درصدی از یک سهم کم ریسک سرمایه گذاری

بررسی وضعیت تکنوفاندامنتال وتوشه

شرکت مشاور سرمایه گذری ابن سینا مدبر(اماکو)

مقدمه

در این گزارش به بررسی وضعیت شرکت سرمایه گذاری پارس توشه از منظر بنیادین که شامل صورت های مالی شرکت همچون وضعیت پرتفوی، سودآوری، ارزش بازار، p/e  و .. و همینطور از دید تکنیکال پرداخته شده است.

فعالیت اصلی شرکت

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در سال ۱۳۵۷ تاسیس شد. این شرکت در حال حاضر ۲۰ شرکت تولیدی و بازرگانی را تحت پوشش خود دارد. گرایش کلی آن،  هدایت سرمایه ها به سمت  فعالیتهای صنعتی  است و عمدتا در صنایع لوازم خانگی، لامپ و روشنایی، شیمی و پتروشیمی، بازرگانی و خدمات و برقی سرمایه گذاری شده است.

افزایش سرمایه

آخرین مرحله افزایش سرمایه شرکت در سال ۹۴ از مبلغ ۶۳ به ۱۰۰ میلیارد تومان از محل سودانباشته بود. در حال حاضر شرکت برنامه ای برای افزایش سرمایه خود ندارد.

نقد شوندگی

1

 

هرچقدر یک سهم حجم بیشتری از معامله بازار را به خود بگیرد کمتر در معرض ریسک نقد شوندگی قرار می گیرد و جذابیت خرید سهم برای سرمایه گذار به مراتب بیشتر است.

درآمدها

پیش بینی درآمدهای شرکت ۵% افزایش را نشان می دهد این در حالی است که سودحاصل از سرمایه گذاری ها افزایش ۶ درصدی و سودحاصل از فروش سرمایه گذاری ها کاهش ۲ درصدی را شامل می شود.همچنین شرکت برای سال جاری افزایش ۱۵درصدی هزینه های عملیاتی را پیش رو دارد.

بررسی بهای تمام شده و ارزش بازاری پرتفوی

بیشترین سهم از پرتفوی متعلق به شرکت های بورسی با ۸۶%و بخصوص پشهاب می باشد.

شرکت بهای تمام شده/ارزش بازار درصد از کل درآمد هرسهم
شرکت بورسی:      
صنعتی پارس خزر ۳۳۴,۷۳۶ ۲۴% ۱,۱۵۴
صنایع شیمیایی سینا ۴۹,۲۶۲ ۴% ۵۲۷
لامپ پارس شهاب ۸۳۱,۴۴۸ ۵۹% ۶۰۶
جمع شرکت بورسی ۱,۲۱۵,۴۴۶ ۸۶% ۲,۲۸۷
شرکت خارج از بورس:   ۰%  
بازرگانی پارس شید ۱۱,۴۰۱ ۱% ۱,۶۸۲
صنعتی شهاب شیشه ۱۳,۷۷۷ ۱% ۱,۳۵۶
بین المللی نور توشه ۱۷,۵۶۸ ۱% ۴۶۰
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا ۲۴,۰۰۰ ۲% ۲,۹۶۰
تولیدی صنعتی خزر پلاستیک ۱۶,۰۰۰ ۱% ۷۹۷
خزرسینتک ۸,۰۰۰ ۱% ۶۳۸
پارس خزر نقره ۲۰,۰۰۰ ۱% ۳,۵۰۷
شهاب توشه ۷۴,۲۳۷ ۵% ۱,۴۶۸
شرکت پارس شهاب نقره ۵,۰۱۰ ۰% ۹۹۲
جمع شرکت خارج از بورس ۱۸۹,۹۹۳ ۱۴% ۱۳,۸۶۰
جمع کل ۱,۴۰۵,۴۳۹ ۱۰۰% ۱۶,۱۴۷

جدول شماره ۲– بهای تمام شده و ارزش بازار پرتفوی

درصد مالکیت پرتفوی شرکت در  شرکت های سرمایه پذیر

55

آخرین اطلاعیه کدال

اولین پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰مبلغ ۷۰۸ ریال می باشد.

سودخالص، سودعملیاتی و سود هر سهم بر اساس آخرین گزارش

2

 

تحلیل تکنیکال

111111