نوشته‌ها

light-bulb-icon

سیگنال ۱۲ درصدی از یک سهم کم ریسک سرمایه گذاری

بررسی وضعیت تکنوفاندامنتال وتوشه

شرکت مشاور سرمایه گذری ابن سینا مدبر(اماکو)

مقدمه

در این گزارش به بررسی وضعیت شرکت سرمایه گذاری پارس توشه از منظر بنیادین که شامل صورت های مالی شرکت همچون وضعیت پرتفوی، سودآوری، ارزش بازار، p/e  و .. و همینطور از دید تکنیکال پرداخته شده است.

فعالیت اصلی شرکت

شركت سرمايه گذاري پارس توشه در سال ۱۳۵۷ تاسيس شد. این شرکت در حال حاضر ۲۰ شركت توليدي و بازرگاني را تحت پوشش خود دارد. گرايش كلي آن،  هدايت سرمايه ها به سمت  فعاليتهاي صنعتي  است و عمدتا در صنایع لوازم خانگی، لامپ و روشنایی، شیمی و پتروشیمی، بازرگانی و خدمات و برقی سرمایه گذاری شده است.

افزایش سرمایه

آخرین مرحله افزایش سرمایه شرکت در سال ۹۴ از مبلغ ۶۳ به ۱۰۰ میلیارد تومان از محل سودانباشته بود. در حال حاضر شرکت برنامه ای برای افزایش سرمایه خود ندارد.

نقد شوندگی

1

 

هرچقدر یک سهم حجم بیشتری از معامله بازار را به خود بگیرد کمتر در معرض ریسک نقد شوندگی قرار می گیرد و جذابیت خرید سهم برای سرمایه گذار به مراتب بیشتر است.

درآمدها

پیش بینی درآمدهای شرکت ۵% افزایش را نشان می دهد این در حالی است که سودحاصل از سرمایه گذاری ها افزایش ۶ درصدی و سودحاصل از فروش سرمایه گذاری ها کاهش ۲ درصدی را شامل می شود.همچنین شرکت برای سال جاری افزایش ۱۵درصدی هزینه های عملیاتی را پیش رو دارد.

بررسی بهای تمام شده و ارزش بازاری پرتفوی

بیشترین سهم از پرتفوی متعلق به شرکت های بورسی با ۸۶%و بخصوص پشهاب می باشد.

شرکت بهای تمام شده/ارزش بازار درصد از کل درآمد هرسهم
شرکت بورسی:      
صنعتي پارس خزر ۳۳۴,۷۳۶ ۲۴% ۱,۱۵۴
صنايع شيميايي سينا ۴۹,۲۶۲ ۴% ۵۲۷
لامپ پارس شهاب ۸۳۱,۴۴۸ ۵۹% ۶۰۶
جمع شرکت بورسی ۱,۲۱۵,۴۴۶ ۸۶% ۲,۲۸۷
شرکت خارج از بورس:   ۰%  
بازرگاني پارس شيد ۱۱,۴۰۱ ۱% ۱,۶۸۲
صنعتي شهاب شيشه ۱۳,۷۷۷ ۱% ۱,۳۵۶
بين المللي نور توشه ۱۷,۵۶۸ ۱% ۴۶۰
طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا ۲۴,۰۰۰ ۲% ۲,۹۶۰
توليدي صنعتي خزر پلاستيک ۱۶,۰۰۰ ۱% ۷۹۷
خزرسينتک ۸,۰۰۰ ۱% ۶۳۸
پارس خزر نقره ۲۰,۰۰۰ ۱% ۳,۵۰۷
شهاب توشه ۷۴,۲۳۷ ۵% ۱,۴۶۸
شرکت پارس شهاب نقره ۵,۰۱۰ ۰% ۹۹۲
جمع شرکت خارج از بورس ۱۸۹,۹۹۳ ۱۴% ۱۳,۸۶۰
جمع کل ۱,۴۰۵,۴۳۹ ۱۰۰% ۱۶,۱۴۷

جدول شماره ۲– بهای تمام شده و ارزش بازار پرتفوی

درصد مالکیت پرتفوی شرکت در  شرکت های سرمایه پذیر

55

آخرین اطلاعیه کدال

اولین پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰مبلغ ۷۰۸ ریال می باشد.

سودخالص، سودعملیاتی و سود هر سهم بر اساس آخرین گزارش

2

 

تحلیل تکنیکال

111111