نوشته‌ها

images

صف فروش این سهم را زیر نظر داشته باشید

در نماد وتوکا شاهد تشکیل صف فروش در ۱۶۷۷ ریال هستیم. سهم بیش از ۴ میلیون صف فروش دارد. این صف را به دقت زیر نظر داشته باشید در صورت تعادل امکان برگشت به سمت ۱۹۰ تومان در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.  حد ضرر ۱۵۵ تومان می باشد.