نوشته‌ها

اهداف ۱۱ ، ۲۸ و ۴۰ درصدی در انتظار این سهم سرمایه گذاری

اولین محدوده حمایتی سهم که منطقه نسبتا معتبری نیز محسوب می شود در حوالی ۱۱۰ تا ۱۱۵ تومان قرار دارد. در صورت شکسته شدن این حمایت، سهم به محدوده حمایت بسیار معتبر ۱۰۴ تومانی خواهد رسید که کف کانال بلندمدت آن بوده و ۲ بار نیز به این محدوده واکنش مثبت نشان داده است. اولین مقاومت مهم سهم در ۱۲۶ تومان واقع شده که معادل سطح فیبوی ۶۱ درصد آن نیز می باشد. هدف بلندمدت سهم نیز در ۱۹۶ تومان واقع شده است. بهترین محدوده خرید در محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۵ تومان واقع شده و حد ضرر سهم نیز در ۱۰۴ تومان است.

10