نوشته‌ها

۱۴ درصد بازدهی تنها در مدت ۳ روز کاری

ولصنم در تاریخ ۳ اردیبهشت در قیمت ۱۴۰ تومان معرفی شد و اکنون در محدوده‌ی ۱۶۰ تومان قرار دارد.

 

این سهم در مدت ۳ روز کاری ۱۴ درصد بازدهی داشته است.

هدف اول خود را رد کرده و در حال نزدیک شدن به هدف قیمتی بعدی می باشد.

 

سیگنال فوق مخصوص اعضای ویژه بوده و اکنون برای مشاهده‌ی همگان به صورت رایگان قرار داده شده است.

لینک سیگنال ولصنم در تاریخ ۳ اردیبهشت:

شنیده ها و شایعات از ۳ نماد/ معرفی حمایت ها و مقاومت ها

✍ شایعات امروز سه شنبه ۱۵ تیر ✍

خساپا : خبرها حاکى از اعقاد قرارداد فروش خودروى آریو به سازمان تاکسیرانى تهران به صورت اقساطى میباشد .

مقاومت: محدوده‌ی ۱۳۸ الی ۱۴۰ تومان مقاومت اول و ۱۶۵ تومان مقاومت دوم می باشد.

حمایت: سهم ۱۴۰ تومان می باشد.

گروه قندى : خبرها حاکى از عدم رشد قیمت شکر در کارخانجات به علت کنترل دولت میباشد و این در حالى است که در بازار آزاد شاهد رشد شکر تا ٣٠٠٠ تومان هستیم .

حمایت: ۴۵۲۰ واحد

مقاومت: ۴۸۵۳

ولصنم : شنیده ها حاکى از تعدیل مثبت سود در روزهاى آتى به علت بستن قرارداد جدید لیزینگ با شرکت سایپا و آزاد شدن ذخایر وآتى صورت میگیرد .

حمایت: ۱۳۵ تومان

مقاومت: ۱۷۰ تومان