نوشته‌ها

index

شنیده ها و شایعات از ۳ نماد/ معرفی حمایت ها و مقاومت ها

✍ شایعات امروز سه شنبه ۱۵ تیر ✍

خساپا : خبرها حاكى از اعقاد قرارداد فروش خودروى آريو به سازمان تاكسيرانى تهران به صورت اقساطى ميباشد .

مقاومت: محدوده‌ی ۱۳۸ الی ۱۴۰ تومان مقاومت اول و ۱۶۵ تومان مقاومت دوم می باشد.

حمایت: سهم ۱۴۰ تومان می باشد.

گروه قندى : خبرها حاكى از عدم رشد قيمت شكر در كارخانجات به علت كنترل دولت ميباشد و اين در حالى است كه در بازار آزاد شاهد رشد شكر تا ٣٠٠٠ تومان هستيم .

حمایت: ۴۵۲۰ واحد

مقاومت: ۴۸۵۳

ولصنم : شنيده ها حاكى از تعديل مثبت سود در روزهاى آتى به علت بستن قرارداد جديد ليزينگ با شركت سايپا و آزاد شدن ذخاير وآتى صورت ميگيرد .

حمایت: ۱۳۵ تومان

مقاومت: ۱۷۰ تومان