نوشته‌ها

فرصت خرید نمادی میان مدت با بازدهی ۳۳ درصدی

مقاومت مهم این سهم در قیمت ۱۴۴ تومان قرار دارد. درصورتی که موفق به شکست آن شود و بالای این قیمت تبیت شود به اهداف گقته شده می رسد. ۲۵۰ تومان نیز هدف بلند مدت تر سهم می باشد. همچنین به لحاظ موج شماری سهم در ابتدای موج ۳ از ۳ بزرگ می باشد. مد نظر داشته باشید حد ضرر سهم ۱۲۰ تومان است. خرید را می توانید در دو مرحله انجام دهید. می توانید در صورتی که مقاومت گفته شده را رد کرد برای خرید اقدام کنید که در این صورت حد ضرر ۱۳۰ تومان می باشد و یا در صورتی که با افت قیمت همراه شد محدوده‌ی ۱۲۵ الی ۱۳۰ تومان نسبت به خرید با رعایت حد ضرر ۱۲۰ تومان

1