نوشته‌ها

سهامداران این نماد تازه بورسی هوشیار باشند

همانطور که در نمودار زیر مشاهده مکینید وهور الگوی سر و شانه تشکیل داده است و در در حال پولبک به محدوده‌ی قیمتی ۲۲۰ الی ۲۲۵ تومان می باشد. به نظر می رسد در معاملات فردا تا  محدوده‌ی گفته شده (۲۲۰ الی ۲۲۵ تومان) رشد قیمتی داشته باشد و سپس تا سطح  قیمتی ۲۰۰ و سپس ۱۸۹ تومان ریزش قیمتی خواهد  داشت.

photo_2016-11-26_15-40-16