نوشته‌ها

Gavel-Law-icon

شنیده مهم از ۴ نماد+ حمایت و مقاومت ها

شنیده شایعات ۱۳ مرداد ماه

 

كگل : خبرها از مدير عامل شركت حاكى از بهره بردارى از واحد ٥ ميليون تنى گندله در مرداد ماه و سرمايه گذارى ٢٠٠ ميليارد تومانى در طرح هاى مختلف ميباشد .

مقاومت:۲۴۸۱ ریال

حمایت:۲۰۹۴ریال

 

وپاسار : شنيده ميشود كه مرحله اول افزايش سرمايه از طرف هيئت مديره بانك شروع شده است .

مقاومت:۱۱۰۰ ریال

حمایت:۱۰۵۱ریال

كروى : خبرها حاكى از تصميم نهايى در مورد معدن مهدى آباد تا اخر هفته اتخاذ ميشود .

مقاومت:۲۳۴۱ ریال

حمایت:۲۱۱۴ ریال

كنتور : خبرها از مدير عامل شركت حاكى از پا برجا بودن قرارداد پنج ساله در اين شركت ميباشد .

حمایت:۴۶۶۹۵ ریال

مقاومت:۶۳۳۴۴ ریال