نوشته‌ها

شنیده مهم از ۴ نماد+ حمایت و مقاومت ها

شنیده شایعات ۱۳ مرداد ماه

 

کگل : خبرها از مدیر عامل شرکت حاکى از بهره بردارى از واحد ۵ میلیون تنى گندله در مرداد ماه و سرمایه گذارى ٢٠٠ میلیارد تومانى در طرح هاى مختلف میباشد .

مقاومت:۲۴۸۱ ریال

حمایت:۲۰۹۴ریال

 

وپاسار : شنیده میشود که مرحله اول افزایش سرمایه از طرف هیئت مدیره بانک شروع شده است .

مقاومت:۱۱۰۰ ریال

حمایت:۱۰۵۱ریال

کروى : خبرها حاکى از تصمیم نهایى در مورد معدن مهدى آباد تا اخر هفته اتخاذ میشود .

مقاومت:۲۳۴۱ ریال

حمایت:۲۱۱۴ ریال

کنتور : خبرها از مدیر عامل شرکت حاکى از پا برجا بودن قرارداد پنج ساله در این شرکت میباشد .

حمایت:۴۶۶۹۵ ریال

مقاومت:۶۳۳۴۴ ریال

 

فروشندگان حقوقی فلزاتی ها / تداوم حمایت ها از بانکی ها وبیمه ای ها

فروشندگان حقوقی فلزاتی ها / تداوم حمایت ها از بانکی ها وبیمه ای ها

برای مشاهده کامل تصویر بر روی آن کلیلک کنید

photo_2016-04-27_09-25-00

فلزات بانک وبصادر ومعادن کگل کچاد خودرو